Skip to content

MinHash

Załóżmy, że musimy porównać ze sobą wiele dokumentów o dużym rozmiarze. Stosując podejście tradycyjne musielibyśmy podzielić dokumenty na wyrazy lub k-długie podciągi, tak aby każdy dokument był reprezentowany jako zbiór występujących w nim podciagów, dopiero wtedy porównywalibyśmy te zbiory. Podejście MinHash polega na tym, aby dla każdego dokumentu wygenerować jego sygnaturę, i porównywać ze sobą tylko te sygnatury. Oczywiście, stosując funkcje skrótu chodzi nam o to, aby mało różniące się dokumenty generowały zupełnie inne hash’e. W technice MinHash chodzi o coś dokładnie odwrotnego. Chcemy, aby podobne dokumenty miały podobne sygnatury.
Pomijając matematyczne teorie, należy zapamiętać, że: prawdopodobieństwo konfliktu wygenerowanych hash’y jest równe współczynnikowi podobieństwa Jaccarda. Jeśli chcemy oszacować podobieństwo dwóch dokumentów zazwyczaj używa się 100-200 różnych funkcji hashujących.

Czas na implementację.
Będę kontynuować przykład z mojego wcześniejszego wpisu.

Funkcja generująca hash ma postać następującą:

private static uint GetHash(int a, int b, int p, int input)
{
  return (uint)((a * input + b) % p);
}

Parametr p to duża liczba pierwsza, przyjmuje się, że p nie może być mniejsze niż największy identyfikator w kolekcji. W naszym przypadku p będzie zawsze miało wartość równą 28000019.

No dobra, teraz zmieniając parametry a i b będziemy mogli wygenerować 100 rożnych funkcji hashujących. Wszystkie funkcje będziemy przechowywać w tablicy.

private static void InitializeHashFunctions(int universeSize)
{
  _hashFunctions = new HashFunction[_numHashFunctions];

  Random rand = new Random(13);
  for (int i = 0; i < _numHashFunctions; i++)
  {
    int a = rand.Next(universeSize);
    int b = rand.Next(universeSize);
    int p = 28000019;// First Prime Number Greater Than Biggest Identifier
    _hashFunctions[i] = input => GetHash(a, b, p, input);
  }
}

Okej. Mamy już tablicę. Teraz czas na funkcję, która policzy nam MinHashe dla pojedynczego zbioru piosenek.

private static uint[] GetMinHash(IEnumerable<int> set)
{
  var minHashes = new uint[_numHashFunctions];
  for (int i = 0; i < _numHashFunctions; i++)
  {
    minHashes[i] = int.MaxValue;
  }

  foreach (var item in set)//songs: 5 10 15  // 5 -> 55, 10 -> 2, 15 -> 99
  {
    for (int i = 0; i < _numHashFunctions; i++)
    {
      var hash = _hashFunctions[i](item);
      minHashes[i] = Math.Min(hash, minHashes[i]);
    }
  }
  return minHashes;
}

Teraz wystarczy obliczyć MinHash’e dla każdego użytkownika – w ten sposób powstanie macierz sygnatur. W celu przyspieszenia obliczeń wykonamy je równolegle:

Dictionary<int, uint[]> signatureMatrix = new Dictionary<int, uint[]>();
Parallel.ForEach(users, user =>
{
  var hash = GetMinHash(user.Value);
  //usersMinHash[user.Key] = new HashSet<uint>(hash);
  lock (sync)
  {
    signatureMatrix[user.Key] = hash;
  }
});

Na moim komputerze (Intel i7-4702MQ) obliczenie MinHash’y dla 1014070 użytkowników zajmuje ok 9 sek. Uważam, że jest to całkiem przyzwoity wynik.

Super… mamy te MinHash’e i teraz zamiast porównywać zbiory porównujemy sygnatury. Nadal pozostaje JEDEN BARDZO DUŻY PROBLEM – w celu znalezienia podobnych użytkowników nadal musimy porównać KAŻDEGO Z KAŻDYM! Przyspieszyliśmy nieco czas porównywania, ale wcale nie zmieniła się ilość potrzebnych porównań, która nadal jest ogromna. Ten problem można obejść stosując kolejny trik LSH. Opiszę go w moim następnym wpisie.

 

Published inProgramowanie

2 komentarze

 1. […] poprzedni wpis… Wiemy już, że dokumenty mogą być reprezentowane przez sygnatury, które […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *