Skip to content

Yield return

Metodę, która zwraca obiekt (kolekcję) IEnumerable<T> możemy napisać używając yield return.
Jeżeli w ciele metody znajduje się słowo kluczowe yield to jej wywołanie nie powoduje od razu wykonania kodu – odwrotnie niż to ma miejsce w zwykłych metodach.

Załóżmy, że mamy funkcję, która wraca nam IEnumerable<int> kolejnych liczb naturalnych:

    private static IEnumerable<int> Regular(int size)
    {
      var result = new int[size];

      for (int i = 0; i < size; i++)
      {
        result[i] = i;
      }

      return result;
    }

Jeśli wywołamy ją w następujący sposób:

      var regular = Regular(1000);
      var x = regular.ElementAt(0);

to pomimo tego, że potrzebujemy jedynie pierwszy element kolekcji, zużyliśmy tyle samo zasobów pamięci i procesora co dla tysięcznego elementu.
Jest to ogromne marnotrawstwo!

Gdyby ciało metody wyglądało tak:

    private static IEnumerable<int> Yield(int count)
    {
      for (int i = 0; i < count; i++)
      {
        yield return i;
      }
    }

to pętla wykona się tylko raz!
Dlaczego? Ponieważ wywołanie metody Yield(1000) nie powoduje jej wykonania z miejsca, a dopiero przy pierwszym odwołaniu się do kolekcji. Dodatkowo wykonuje się tylko tyle razy ile potrzeba, aby zwrócić wynik.

Ogromna oszczędność!

Jednak nie jest do, aż tak kolorowe.

Ponieważ, metoda Yield wykona się ZAWSZE gdy nastąpi odwołanie, do któregoś elementu.
Co jeśli odwołamy się do elementu o indeksie 999? Pętla wewnątrz metody wykona się 1000 razy.
I tutaj jeszcze jest ok, ponieważ w tym przypadku nie ma znaczenia czy użyjemy metody z yield czy nie, jednak jeśli odwołamy się do tego samego elementu kolejny raz, to pętla wykona się kolejny 1000 razy!

Z tego wynika, że nie jest to wartościowanie leniwe z prawdziwego zdarzenia. Brakuje mechanizmu trzymającego w pamięci wszystkie poprzednie wyniki.
Odwołanie się do elementu #5 powinno zapisać w pamięci ten element, oraz wszystkie wcześniejsze (#1 #2 #3 i #4).

Tak, więc słowo kluczowe „yield”, może pomóc nam zaoszczędzić nieco czasu i zasobów, ale w pewnych przypadkach może być odwrotnie.

Published inProgramowanie

Be First to Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *