Skip to content

Wykrywanie twarzy przy użyciu Emgu CV

W oparciu o aplikację, którą przedstawiałem w poprzednim wpisie, zademonstruję jak napisać aplikację wykrywającą twarz przy pomocy biblioteki Emgu CV.

Cały kod bezpośrednio związany z wykrywaniem twarzy można znaleźć w przykładach dostarczonych wraz z biblioteką.

Do projektu poprzedniej aplikacji dodaję jedynie nowy serwis „FaceDetectionService”, który dziedziczy po klasie WebCamService.

Mój pomysł polega na tym, aby rozszerzyć klasę WebCamService o dodatkowy event,

    public event ImageWithDetectionChangedEventHandler ImageWithDetectionChanged;
    public delegate void ImageWithDetectionChangedEventHandler(object sender, Image<Bgr, Byte> image);

który ma być „rozszerzeniem” na istniejący już istniejący „ImageChanged”.
Różnica polega na tym, że przed podniesieniem zdarzenia, zdjęcie przekazywane w parametrze jest dodatkowo obrabiane – rysowane są na nim prostokąty w miejscu wykrycia twarzy.

    private void InitializeServices()
    {
      base.ImageChanged += _webCamService_ImageChanged;
    }

    private void RaiseImageWithDetectionChangedEvent(Image<Bgr, Byte> image)
    {
      if (ImageWithDetectionChanged != null)
      {
        ImageWithDetectionChanged(this, image);
      }
    }

    private bool isDetecting = false;
    private async void _webCamService_ImageChanged(object sender, Image<Bgr, byte> image)
    {
      bool isDelayed = false;

      if (!isDetecting)
      {
        isDetecting = true;

        var result = await DetectFacesAsync(image);

        isDelayed = true;
        _faces = result;

        isDetecting = false;
      }

      if (!isDelayed)// to prevent displaing delayed image
      {
        DrawRectangles(image);
        RaiseImageWithDetectionChangedEvent(image);
      }
    }

Funkcja wykrywania twarzy (lekko zmodyfikowana wersja funkcji dostarczonej wraz z przykładami):

    private void DetectFace(Image<Bgr, Byte> image, List<Rectangle> faces)
    {
#if !IOS
      if (GpuInvoke.HasCuda)
      {
        using (GpuCascadeClassifier face = new GpuCascadeClassifier(_faceFileName))
        {
          using (GpuImage<Bgr, Byte> gpuImage = new GpuImage<Bgr, byte>(image))
          using (GpuImage<Gray, Byte> gpuGray = gpuImage.Convert<Gray, Byte>())
          {
            Rectangle[] faceRegion = face.DetectMultiScale(gpuGray, 1.1, 10, Size.Empty);
            faces.AddRange(faceRegion);
          }
        }
      }
      else
#endif
      {
        //Read the HaarCascade objects
        using (CascadeClassifier face = new CascadeClassifier(_faceFileName))
        {
          using (Image<Gray, Byte> gray = image.Convert<Gray, Byte>()) //Convert it to Grayscale
          {
            //normalizes brightness and increases contrast of the image
            gray._EqualizeHist();

            //Detect the faces from the gray scale image and store the locations as rectangle
            //The first dimensional is the channel
            //The second dimension is the index of the rectangle in the specific channel
            Rectangle[] facesDetected = face.DetectMultiScale(
              gray,
              1.1,
              10,
              new Size(20, 20),
              Size.Empty);
            faces.AddRange(facesDetected);
          }
        }
      }
    }

Metoda w wersji asynchronicznej:

    private Task<List<Rectangle>> DetectFacesAsync(Image<Bgr, byte> image)
    {
      return Task.Run(() =>
      {
        List<Rectangle> faces = new List<Rectangle>();

        DetectFace(image, faces);

        return faces;
      });
    }

 

Cały kod jak zawsze dostępny na GITHUB 😉

Efekt na zdjęciu:

blog_facedetection

oraz filmie:

Published inProgramowanie

2 komentarze

 1. Brawo. Gratulacje dla autora

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *