Skip to content

Async Await

Mechanizm Async-Await dla programisty, który wcześniej pracował głównie z klasami typu Thread, Parallel, Task, czy BackgroundWorker, może początkowo wydawać się dziwny.

Szybko idzie się jednak przyzwyczaić, ponieważ sam sposób pisania aplikacji wielowątkowych z wątkiem interfejsu jest bardzo intuicyjny.
Jak to robić?

1) Po pierwsze piszemy metodę, która ma się wykonywać równolegle.
W moim przypadku skomplikowane obliczenia są symulowane przez Thread.Sleep();

    private Task DoSomeWorkAsync()
    {
      return Task.Run(() => { Thread.Sleep(500); });
    }

Metoda ta musi zwracać obiekt klasy Task (dla metod void) lub Task (dla metod zwracających obiekt T)

    private Task<int> DoSomeWorkAsync()
    {
      return Task.Run(() =>
      {
        Thread.Sleep(500);
        return 0;
      });
    }

2) Słówko kluczowe „async”, najprościej mówiąc:
Oznacza, że w danej metodzie występuje wywołanie metody ze słowem kluczowym await.
Jeśli jakaś metoda ma modyfikator async => w jej ciele jest await.

UWAGA! Nazwy metod, które są poprzedzone modyfikatorem async, kończą sie na Async, np. SomeWorkAsync, GetValueAsync.
Jest to ogólnie przyjęta konwencja.

3) Słówko kluczowe „await”, powoduje zwrócenie przepływy sterowania do metody wywołującej funkcję async (asynchroniczną).

Od tego momentu „czekamy” na zakończenie zadania.

Schemat: (pionowe linie reprezentują wykonywany w czasie kod)

20150326_214952

Najlepiej pokazać to na prostym przykładzie aplikacji z paskiem postępu.

2015-03-31 17_28_12-MainWindow

Co zyskujemy?
– Większa intuicyjność kodu w przypadku pracy z interfejsem użytkownika,
– w prosty sposób możemy zapewnić responsywność aplikacji.

Cały kod, jak zawsze, dostępny na GITHUB! 🙂

Published inProgramowanie

Be First to Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *