Skip to content

ExtensionMethods

W języku C# możliwe jest rozszerzanie typów o własne metody.
Dużo ciekawych (ale i beznadziejnie bezużytecznych) przykładów znajdziecie na tej stronie.

Mnie osobiście urzekła pętla Times. Wcześniej spotkałem się z tą pętlą przy okazji nauki języka Ruby.
Przykład użycia:

10.Times(() => DoSomething());
10.Times((i) => DoSomething(i));

Przyznacie, że nie można odmówić jej uroku 😉

Implementacja:

    public static void Times(this int count, Action action)
    {
      for (int i = 0; i < count; i++)
      {
        action();
      }
    }

    public static void Times(this int count, Action<int> action)
    {
      for (int i = 0; i < count; i++)
      {
        action(i);
      }
    }

Kolejną ciekawą metodą jest IsNull(), która rozszerza klasę „object”.
Pamiętajmy, że po tej klasie dziedziczą wszystkie inne klasy, a więc metody IsNull() można używać na każdym obiekcie.
Implementacja:

    public static bool IsNull(this object o)
    {
      return o == null;
    }

Po co używać tej metody? Jakie są argumenty za?
Nie ma żadnych! Tylko i wyłącznie estetyka i trochę większe zbliżenie języka programowania do języka mówionego 😉
„if(variable.IsNull())” czy „”if(variable == null)”. Kwestia tylko i wyłącznie gustu, a o nim się nie dyskutuje.

Jednym z praktycznych zastosowań jest rozszerzenie kolekcji IEnumerable<> o metodę ForEach().
Taką metodę posiada lista, ale np. tablica już nie. Dzięki temu rozszerzeniu możemy wywoływać ForEach() na dowolnym obiekci klasy implementującej interfejs IEnumerable. Nawet na stringach!
Implementacja:

    public static void ForEach<T>(this IEnumerable<T> collection, Action<T> action)
    {
      foreach (T element in collection)
      {
        action(element);
      }
    }

przykład użycia:

      object[] array = new object[5];
      array.ForEach((o) => Console.WriteLine(o.IsNull() ? "null" : "not null"));

i przykład ze stringiem:

"THE END".ForEach((c) => { });

 

Jak zawsze kod do tego wpisu został opublikowany na GitHub 😉

Published inProgramowanie

Be First to Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *