Skip to content

ObservableCollection

Dziś opiszę czym jest klasa ObservableCollection oraz jak jej używać.

ObservableCollection<T> to klasa dziedzicząca po klasie Collection<T>. Co najważniejsze implementuje ona interfejs:

INotifyPropertyChanged i INotifyCollectionChanged. Każda zmiana w kolekcji powoduje podniesienie odpowiedniego eventu, dzięki czemu idealnie nadaje się ona do współpracy z widokiem, który nasłuchuje na zdarzenia zmiany.

Praca z ObservableCollection jest banalna.
Oto przykładowy program z użyciem klasy ObservableCollection  oraz kontrolki ListBox:
Po pierwsze dodajmy sobie klasę do folderu Models, musimy przecież mieć co wyświetlać 😉
Niech to będzie prosta klasa „Person”:

  public class Person
  {
    public string Name { get; set; }
    public int Age { get; set; }
  }

Do ViewModel’u dodajemy properties „List”, będzie to kolekcja obiektów „Person”, którą wyświetlimy w ListBox’ie:

public ObservableCollection<Person> List { get; set; }

Przydałby się jeszcze jakiś mechanizm dokonywania zmian w kolekcji, a w szczególności dodawania do niej nowych elementów, tak więc dodajemy komendę wraz z implementacją metody „Execue”:

    public DelegateCommand AddNewPersonCommand { get; set; }

    private void AddNewPersonExecute()
    {
      List.Add(new Person() { Name = string.Format("Example Name #{0}", List.Count + 1), Age = _rand.Next(0 , 130) });
    }

    private Random _rand = new Random();

 

Zaostał nam już tylko widok – View:
ListBox – do wyświetlania kolekcji „List”:

    <ListBox ItemsSource="{Binding List}" >
      <ListBox.ItemTemplate>
        <DataTemplate>
          <Grid Height="30">
            <TextBlock Text="{Binding Name}" VerticalAlignment="Top" HorizontalAlignment="Left"/>
            <TextBlock Text="{Binding Age, StringFormat=Age: {0} }" VerticalAlignment="Bottom" HorizontalAlignment="Right"/>
          </Grid>
        </DataTemplate>
      </ListBox.ItemTemplate>
    </ListBox>

Oraz przycisk, za pomocą którego wywoływać będziemy komendę „AddNewPersonCommand”:

<Button Command="{Binding AddNewPersonCommand}" Content="Add New Person" VerticalAlignment="Center" HorizontalAlignment="Center" Padding="5,2"/>

I to w zasadzie wszystko, jeśli chodzi o używanie ObservableCollection. Deklaracja kolekcji i powiązanie z nią widoku. Reszta dzieje się „automagicznie” 😉

Cały program jak zawsze dostępny na GitHub 😉

Published inProgramowanie

Be First to Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *