Skip to content

C# WPF MVVM – Binding to element

Dzisiaj obędzie się bez użycia wzorca MVVM. To co chcę pokazać jest „wykonywane” jedynie po stronie widoku.

Nieraz zdarza się, że chcemy aby zachowanie niektórych kontrolek w naszym programie zależało od stanu innej kontrolki. Każdy chyba widział jak podczas instalacji nie możemy przejść do następnego kroku jeśli nie zaakceptujemy regulaminu. W tym przypadku „button” jest niedostępny, dopóki nie zmienimy stanu „checkbox‚a”. Tutaj WPF dostarcza nam mechanizm powiązań.

Tak więc… bardzo prosty przykład:

Tworzymy CheckBox i nadajemy mu nazwę (Name).

<CheckBox Name="v_CheckBox" Content="IsEnabled"/>

Teraz dodajmy przycisk:

<Button HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center" Content="Click!"/>

Ok… póki co są to niezależne kontrolki.
Spróbujmy powiązać stan checkbox’a ze stanem przycisku, a konkretniej to wartość własności „IsChecked” checkbox’a z wartością własności „IsEnabled” przycisku.
W tym celu dodajemy do przycisku własność:

IsEnabled=

Jako wartość podajemy powiązanie z dwoma parametrami:

{Binding ElementName=v_CheckBox, Path=IsChecked}

ElementName jak nie trudno się domyśleć służy do wskazania na element, z którym chcemy powiązać, a „Path” oznacza z jakim properties.

Oczywiście możemy wiązać, ze sobą nie tylko wartości boolowskie, ale także string.
W zasadzie to powiązać można ze sobą dowolne wartości, jednak wtedy trzeba dopisać Converter. O konwerterach napiszę innym razem 😉

Powiążemy jeszcze jedną właściwość naszego przycisku. Załóżmy, że dajemy użytkownikowi (z jakiejś dziwnej przyczyny) możliwość zmiany tekstu wyświetlanego wewnątrz przycisku.
W tym celu dodajmy do naszego okna jeszcze jedną kontrolkę TexBox i nadajmy mu nazwę oraz jakiś wstępny tekst.

<TextBox Name="v_TextBox" VerticalAlignment="Bottom" HorizontalAlignment="Right" Text="Click!" Height="20" Width="120" Background="LightGray"/>

Teraz wystarczy w naszym przycisku podmienić wcześniejszą wartość Content na powiązanie:

{Binding ElementName=v_TextBox, Path=Text}

Oto cała zawartość głównego kontenera:

  <Grid>
    <CheckBox Name="v_CheckBox" Content="IsEnabled" HorizontalAlignment="Left" VerticalAlignment="Top"/>
    <Button HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center" Content="{Binding ElementName=v_TextBox, Path=Text}" IsEnabled="{Binding ElementName=v_CheckBox, Path=IsChecked}"/>
    <Label Content="Button Text:" VerticalAlignment="Bottom" HorizontalAlignment="Right" Margin="0,0,120,0"/>
    <TextBox Name="v_TextBox" VerticalAlignment="Bottom" HorizontalAlignment="Right" Text="Click!" Height="20" Width="120" Background="LightGray"/>
  </Grid>

 

Efekt powinien być taki:

I to chyba wszystko. Jak widać nie trzeba zawsze stosować wzorca MVVM i CanExecute. Czasami jest to strzelanie z armaty do muchy. Dlatego powstały powiązania, aby załatwić sprawę prostych zależności.

 

Całość jak zawsze dostępna na GitHub! 😉

Published inProgramowanie

Be First to Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *