Skip to content

Ramzes Posts

C# WPF MVVM – NotificationObject i Services

Service to nic innego jak klasa, która ma wykonywać pewne operacje na rzecz aplikacji. Jej instancja jest trzymana po stronie ViewModel’u i jest na jego usługach. Obliczenia, operacje wykonywane na obiektach modelu, plikach, obsługa połączeń z internetem lub innymi aplikacjami (nawet na tym samym komputerze), to wszystko powinno być realizowane przez serwisy.

Z racji tego, że jestem zwolennikiem nauki przez praktykę, zaprezentuje bardzo proste i intuicyjne zastosowanie serwisów.